„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Operacja pn. Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie wypożyczalni sprzętu pływającego Mająca na celu Rozpoczęcie działalności gospodarczej poprzez zakup niezbędnego sprzętu oraz utworzenie miejsca pracy Współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego poprzez społeczność” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Wartość realizowanej operacji: 50 000,00 zł, w tym ze środków EFPROW 50 000,00 zł Operacja realizowana w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność wdrażanej przez LGD= „Partnerstwo Drawy z Liderem Wałeckim”

Close Menu